Konfirmand Gospel

Gi’ konfirmanderne en stor oplevelse med gospel og fællesskab

Hvorfor?
En gospeldag er oplagt som led i konfirmandundervisningen. Her går sang, musik, historie og evangelium op i en højere enhed. Gospelmusikken er enkel i sin form, og konfirmanderne har nemt ved at relatere til gospel, der appellerer til både stemme, krop og sjæl. En gospeldag vil blive husket som noget positivt af konfirmanderne i mange år efter.

Hvordan?
På kort tid og underholdende facon introduceres konfirmanderne for 4 – 6 gospelsange, som kobles med trin, klap og stemmer m.m. alt efter tiden, vi har til rådighed. Undervejs fortælles kort om gospelmusikkens historie, ligesom gospelsangenes budskab kan uddybes.

Hvor?
Selve workshoppen/undervisningen kan foregå i menighedslokalerne/sognehuset, og dagen kan munde ud i en festlig gospelgudstjeneste/gospelkoncert i kirken for forældre, bedsteforældre og venner.

Varighed og forløb
For at gospeldagen bliver en succes, er det vigtigt ikke at køre konfirmanderne for “hårdt”, så de ender med at stå matte i øjnene til koncerten. Derfor anbefales et forløb enten fra ca. kl.  11 – 16 (koncert/gudstjeneste kl. 15) eller ca. 15 – 20 (koncert/gudstjeneste kl. 19).

Læs om workshop eller teambuilding >

Vi er bare så fornøjede, så det halve kan slå til. Stor ros til jer! (Heidi Bisgaard & Jakob Gunnertoft)
Vi håber på, at vi kan gøre det igen næste år.
Sognepræst Ruth Wegeberg Christensen – efter konfirmand-gospeldag i Skjoldhøj kirke.